facebooktwittermail d

Långt kvar till jämställt markägande

Vad gäller markägande går det trögt med jämställdheten. Även om en stor andel av landets fastighetsägare är kvinnor så äger de fortfarande bara en liten andel av marken.