facebooktwittermail

Långt kvar till jämställd skogssektor

Jämställdheten i skogssektorn utvecklas långsamt och backar till och med på vissa områden, visar en utvärdering från Skogsstyrelsen. För att snabba på utvecklingen lägger de fram 30 förslag på åtgärder.

Andelen kvinnor som arbetar med skogsarbete inom det storskaliga skogsbruket har minskat, visar Skogsstyrelsens utvärdering.
Andelen kvinnor som arbetar med skogsarbete inom det storskaliga skogsbruket har minskat, visar Skogsstyrelsens utvärdering. FOTO: SKOGSSTYRELSEN

2011 sjösatte skogsnäringen en jämställdhetsstrategi för att öka konkurrenskraften. Nu, sju år senare, har Skogsstyrelsen gjort den första större utvärderingen för att se hur satsningen slagit ut. 16 olika indikatorer har utvärderats och slutsatsen blir att arbetet med jämställdhet går alldeles för sakta. I bara fem av de 16 områdena har det gått tydligt framåt och för fyra områden har utvecklingen gått bakåt.