facebooktwittermail

Långsiktig plan viktigast för god lönsamhet

Tänk långsiktigt och gör en investeringslista för att kunna prioritera bättre. Det rådet ger ATL:s nya ekonomicoach Elenore Wallin en läsare som vill öka sin lönsamhet.

Elenore Wallin.
Elenore Wallin. FOTO: PRIVAT

I fjol var skörden usel på grund av torkan. I år fick jag 35 procent högre spannmålsskörd och det känns givetvis väldigt positivt. Men priset har i år varit ungefär 60 procent lägre än förra året, åtminstone i skörd. Ger stor skörd bättre lönsamhet? Hur ska man tänka för att få bäst lönsamhet?

Lasse K

Oj, vad sommaren gick fort – det är redan höst. För mig som också driver en mindre spannmålsgård är det nu dags att fokusera på att vara mer rådgivare än bonde.

Hög skörd är en viktig förutsättning för att vi ska få lönsamhet. Men det är inte alltid samma sak som att vi tjänar mest pengar det år då vi har den högsta skörden.

Först en kort summering av året: Vi har haft bra väder, men fick en kort regnperiod i mitten av skördeperioden. Det blev bra skörd, men spannmålspriset har sjunkit kraftigt under hösten.

De faktorer som avgör om det blir bra lönsamhet är priset på varan och omkostnaderna för att få hög skörd. För många växtodlingsföretag i Östergötland blir lönsamheten i år ungefär på samma nivå som i fjol. Det beror på lågt pris i år, men även på högre kostnader för odlingen med fler växtskyddsåtgärder och dyrare hantering i skörden.

Ett räkneexempel för höstvete gör det tydligt:

Trots riktigt höga skördar blir nettot i år alltså något sämre.

Kort och gott: Höga inkomster till en låg kostnad ger den bästa lönsamheten. Det låter ju jätteenkelt – men det är det inte. Många lantbrukare vill ju tjäna mer pengar än vad de lyckas med i dag.

För att skapa förutsättningar för bra lönsamhet är det viktigaste att ha en långsiktig plan på vad som behöver förbättras. Då kan man planera för att göra åtgärderna vid rätt tidpunkt och undviker akutåtgärder.

Mitt råd: Gör en investeringslista där du lätt kan prioritera vilka åtgärder som ger bäst effekt och mer pengar.

I växtodlingen behöver vi få höga skördar genom att optimera insatserna utan att köpa oss skörd. Då blir grundförutsättningar som markens bördighet och struktur viktiga parametrar att ha kontroll på. Det är inte alltid det sista kilot kväve som avgör.

I den långsiktiga planen ingår även hur pengarna ska användas. Jag får ofta kommentaren att det inte kostar så mycket att ha lånet kvar. Självklart beror det på vilken skuldsättning man har, men hög belåning kan begränsa valfriheten när man investerar och utvecklar företaget. Risken för sårbarhet ökar också om räntorna stiger.

När resultatet är bra behöver du veta vilka prioriteringar som gäller så att du inte gör investeringarna i fel ordning.

Vad gynnar dig bäst? Är det att amortera, täckdika, markkartera, ta ut högre lön eller köpa en ny maskin?

Elenore Wallin

Företags- och ekonomirådgivare, Hushållningssällskapet Östergötland