facebooktwittermail

Långa slaktköer för oanmält nöt

Slaktkön på nötkreatur är upp till 14 veckor lång hos HK Scan. Åtminstone för den som inte gjort sin planeringsanmälan.

FOTO: MOSTPHOTOS

– Men för den som planeringsanmält följer vi plan, plus-minus någon vecka, säger Magnus Lindholm, operativ direktör på HK Scan Sverige.

En mjölkproducent som anmälde tre utslagskor till slakt hos HK Scan i förra veckan möttes av beskedet att tidigaste leveransmöjlighet låg i vecka 44. Det innebär problem ett år som detta när betet tryter och foderlagret är begränsat.

– Förra året var väntetiden fyra, fem veckor och det är hanterligt, säger mjölkbonden till ATL.

Begränsad kö

Magnus Lindholm bekräftar att det finns en liten slaktkö, men det rör sig om ett begränsat antal djur. Att väntetiden blivit längre för de som ”spotanmäler” beror på att allt fler producenter planeringsanmäler sin boskap i god tid med uppgift om önskad slaktvecka. Dessa producenter har dessutom tidigarelagt sina önskade slaktveckor.

– Det innebär att vi kommer att få en lite tidigare höstslakt och att ”puckeln”, med fler slaktdjur på hösten, blir mindre. Och det gör det lättare för oss att hålla i priset, säger Magnus Lindholm.

Han välkomnar att fler producenter planerar bättre och förhandsanmäler. Bättre framförhållning ger bättre affärer i hela kedjan. Till saken hör också att HK Scan ökat sin slaktvolym av boskap med 1,5-2 procent under första halvåret 2017.

Brist på foder

Att fler vill slakta djuren tidigare i år beror sannolikt på att torkan och risken för att det blir brist på foder längre fram i höst.

Hos KLS Ugglarps är balansen god mellan tillförsel av boskap och efterfrågan på nötkött, uppger vd-n Jonas Tunestål. Även han betonar behovet av planering och viljan till långsiktiga relationer med leverantörerna.

– Vi har ett par, tre veckors slaktkö och det är normalt för årstiden. Men det kan bli längre framåt hösten, säger Jonas Tunestål.

LÄS MER: Ny vd på Skabernäs

PREMIUM: "Lägg alla resurser på produktionsjordbruk"

PREMIUM: Börsbolagen misslyckades - nu tar bönderna över

LÄS MER: Spänd väntan på första lasset

PREMIUM: Folke 86 - en klippa i vallskörden

PREMIUM: Många alternativ på liten gård

PREMIUM: Tonåringarnas idé sparar tid och bränsle