facebooktwittermail d

Dröjsmålstalan värt att prova mot Lantmäteriet

Trots beviljad förtur är handläggningstiderna hos Lantmäteriet långa. Då kan det var värt att väcka talan om dröjsmål anser ATL:s juristexpert Lisa Kylenfelt.

Lisa Kylenfelt

Hej! Jag kontaktar dig med anledning av att jag läst ett svar på spaltfrågan ”hur ska vi få fart på Lantmäteriet”.

Tyckte det var superbra råd som inte jag lyckats hitta någon annanstans, vilket jag tackar för. Eftersom vi har ett pågående ärende om fastighetsbildning hos Lantmäteriet så gjorde jag som råden i artikeln. Begäran om förtur beviljades vilket vi är glada för, men eftersom ärendet avser nybyggnation så var det tydligen ett prioriterat ärende sedan tidigare. Så även om förtur beviljades så verkar det inte påverka prognosen för när ärendet kan tänkas blir klart. Lantmäteriet svarade mig att ärenden som beviljats förtur fördelas i turordning utifrån ankomstdatumet. Undrar nu om det är möjligt enligt myndigheten riktlinjer att fördela ärenden på något annat sätt än turordning utifrån ankomstdatum om det har förtur? Johni

Hej Johni, och tack för frågan! Det är tyvärr fortsatt stora problem med Lantmäteriet. Riksrevisionen, som granskar statliga myndigheter, överlämnade i februari 2022 en svidande granskningsrapport av effektiviteten i den statliga fastighetsbildningen. I rapporten, vilken även ATL har skrivit om, konstateras visserligen att ökningstakten av handläggningstiderna, som varit påtaglig sedan 2006, har avstannat under senare år. Dock konstaterar Riksrevisionen att handläggningstiderna är för långa och riskerar att bli allt längre. Inte heller kan man tänka att en lång handläggningstid i vart fall ger ett särskilt noga övervägt beslut, den största delen av handläggningstiden består av en lång initial kötid från det att ärendet inkom till dess att handläggare utses.

Minst lika allvarligt är att granskningen också visar att avgifterna för förrättningarna under en lång tid har stigit i en högre takt än inflationen. Avgiftsmodellen utmärks enligt Riksrevisionen av att Lantmäteriet har en monopolställning, att det ska råda full kostnadstäckning, att avgifterna sätts genom timtaxa och att Lantmäteriet både får besluta om och behålla avgifterna, vilket ger låga incitament för att kostnadseffektivisera verksamheten.

Men låt oss återgå till frågan, kan förtursärenden fördelas på något annat sätt än turordning utifrån ankomstdatum? Sannolikt ja. Vid kontakt med Lantmäteriet i fråga om hur förtursärendena prioriteras sinsemellan möter jag dock muren och får inga andra svar än att det blir upp till den enskilde lantmätaren. Något av en västgötaklimax väl?  

Slutligen några ord om dröjsmålstalan. I Riksrevisionens rapport väcks även frågan om hur vanligt det är att sakägare väcker så kallad dröjsmålstalan, vilken vi skrev om här ovan. Lantmäteriet konstaterar dock att det är sällan som sökanden kommer med en sådan begäran trots att de sex månaderna överskrids i de flesta av de ca 15 000 ärenden som inkommer till Lantmäteriet varje år. Endast i sju fall vid tidpunkten för rapporten hade sökanden överklagat Lantmäteriets beslut att avslå begäran. I tre fall hade domstolen gett sökanden rätt och förelagt Lantmäteriet att snarast möjligt, eller att inom fyra veckor, avgöra ärendet. Kan helt klart vara värt att prova med andra ord!

Ni vet väl att om ni läser spalten på nätet så finns där oftast länkar till rapporter och rättsfall som jag skriver om? Om ni helst håller er offline så går det även bra att skriva till mig och fråga.

Lisa Kylenfelt

Jurist vid Ludvig & Co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten