facebooktwittermail d

Långa avskrivningstider för solceller på tak

Maskin, inventarium eller del av byggnad. Beroende på hur solceller klassas till Skatteverket skiljer sig avskrivningstiden med så mycket som 15 år.

Solceller på gårdstak räknas ofta som del av byggnad och måste skrivas av på 20 år. FOTO: MATTIAS LARSSON

Det är inte solcellernas teknik i sig som avgör på hur lång tid den ska skrivas av, utan det är hur den används och var panelerna sätts upp. Det innebär att det kan bli olika lång avskrivningstid beroende på om panelerna sätts upp på taket eller på åkern bredvid.