facebooktwittermail d

Lång väntan på pengar för nyckelbiotop

Det tog två år och en ny handläggare på Skogsstyrelsen för att skogsägarna Christer Danielsson och Fredrik Jarnbring skulle få ersättning för skyddad skog.