facebooktwittermail d

Här är risken störst för afrikansk svinpest

I Skåne, Blekinge, Halland och Södermanland är risken störst för att det ska bli utbrott av afrikansk svinpest.

Vildsvin i utkanten av en skog.
Risken är störst för att den fruktade virussjukdomen ska komma in i landet via Skåne, Blekinge, Halland och Södermanland, enligt SVA. FOTO: MOSTPHOTOS

Afrikansk svinpest finns i flera länder i Sveriges närhet som Polen, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen. Det innebär att risken är störst för att den fruktade virussjukdomen ska komma in i landet via Skåne, Blekinge, Halland och Södermanland slår Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fast i en ny rapport.

Den generella risken för att smittan ska komma in i landet bedöms dock som låg. Men kombinationen av en stor vildsvinsstam och mycket trafik från länder där sjukdomen finns gör att risken är högre i dessa län. Därför hoppas SVA nu bland annat på att inrapporteringen av självdöda vildsvin ökar.