facebooktwittermail d

”Lantbruksresurserna gör stor skillnad”

En av dem har bekämpat bränder i över fyrtio år, den andre är verksamhetschef på den maskinring som kommit längst i sin samverkan med räddningstjänsten. 

Per-Anders Berthlin på Räddningstjänsten Dala Mitt och Peråke Nilsson på Maskinring Småland ger en inblick i koordineringen av släckningsarbetet.