facebooktwittermail d

Landsbygdsprogrammet skärs ned

I höstbudgeten skärs landsbygdsprogrammet ner med 90,5 miljoner. Regeringen har andra prioriteringar.

Regeringen vill ta 50 miljoner kronor från den nationella delen av landsbygdsprogrammet under 2017 och 2018 för att "finansiera andra av regeringen prioriterade satsningar". Vilka de är, är oklart.

Revision av jordbruksfonderna

Dessutom överförs 13,5 miljoner årligen från 2016 till och med 2018 från landsbygdsprogrammet till Ekonomistyrningsverket, som behöver pengarna för revision av jordbruksfonderna.

Den totala svenska finansieringen av landsbygdsprogrammet ligger årligen runt 3,5 miljarder. Vilka åtgärder i landsbygdsprogrammet som ska skäras ned framgår inte av budgetmaterialet.

 

RELATERAT: Gröna nyheter i budgeten –– Skatt på handelsgödsel återförs inte