facebooktwittermail d

Landsbygdspartiet stormar mot veganer och miljörörelsen

Elva företrädare för Landsbygdspartiet har gått samman i en debattartikel som publicerats på sajten Dagens opinion. Där gör de upp med veganrörelsen, miljörörelsen, rovdjursföreningar och djurskyddsföreningar som de tycker "skaffat sig ett politisk inflytande som vore otänkbart för bara något årtionde sedan", skriver de.

Företrädarna för Landsbygdspartiet menar att vegan- och miljörörelsen har ett stort ansvar för att ängs- och betesmarkerna minskar i Sverige. Detta genom sitt politiska inflytande på Miljöpartiet.

Riskerar försvinna

Landsbygdspartiet hävdar att ängs- och betesmarker som finns i Sveriges skogs- och mellanbygder riskerar att försvinna. Det enda sättet att bevara dessa unika biotoper är med hjälp av frigående ungdjur, amkor av köttdjursras och får. Också genom att värna om Sveriges småbrukare.

Ifrågasätter Miljöpartiet

De frågar sig vems ärenden Miljöpartiet går när det gäller att skydda Sveriges ängs- och betesmarker.

"Vi i Landsbygdspartiet oberoende ifrågasätter er ärliga vilja att göra något åt orsakerna till att dessa unika biotoper försvinner", skriver de i sin debattartikel på Dagens opinion.

"Rapande nötkreatur"

Företrädarna för Landsbygdspartiet anser även att hoten mot svenska ängs- och betesmarker kommer från veganrörelsens argument om köttätande och från: "Oseriösa påståenden om att fisande och rapande nötkreatur förstör vår miljö", skriver de på Dagens opinion.