facebooktwittermail d

Vegetariskt får inte bli norm

Köttkonsumtionen är i dag utsatt för diverse smutskastningskampanjer. Att det är ohälsosamt och skadligt för klimatet och miljön är argument som ofta används, skriver representanter för Landsbygdspartiet oberoende.

”Det ska inte vara tillåtet att vid offentligt finansierade verksamheter införa vegetariskt eller veganskt som norm”, skriver debattörerna.
”Det ska inte vara tillåtet att vid offentligt finansierade verksamheter införa vegetariskt eller veganskt som norm”, skriver debattörerna. FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

De vetenskapliga rapporterna avlöser varandra med olika besked, som kan vara både positiva och negativa för köttet.

En av de större globala opinionsbildarna är WWF:s köttguide. Här listar man vad man anser vara bättre eller sämre kött. Enligt Köttguiden får nötkött från djur som betar naturbeten numera grönt ljus. Detta ligger ju till stor del i linje med vad vi i Landsbygdspartiet förespråkar. Vi vill stimulera till fler betande djur, då det finns väldigt mycket positivt med detta.

Den överlägset största nyttan är för den biologiska mångfalden. När flinka mular betar våra vackra hagmarker hjälper de till att rädda många rödlistade växter. Betet sker dessutom huvudsakligen på marker som inte är lämpade eller ens möjliga att odla annat än skog på annars.

Kött i lagom mängder är dessutom väldigt nyttigt och en mycket bra näringskälla för framför allt växande barn och ungdomar. Människan är allätare. Merparten av svenskarna föredrar en varierad kost där kött i olika former är en naturlig del. Därför är det av yttersta vikt att respektera detta och inte tillåta att vegetariskt eller veganskt blir norm.

Att skolor ibland har en vegetarisk rätt är egentligen inget konstigt. Vi äter av tradition ibland bara pannkakor, soppa, sallad eller gröt. Men det ska inte vara tillåtet att vid offentligt finansierade verksamheter införa vegetariskt eller veganskt som norm.

Det gäller då allt från skolor, vare sig de drivs i offentlig eller privat regi, till alla våra sjukhus, verk, institutioner och myndigheter. Kort sagt, all offentligt finansierad verksamhet. Man ska fortfarande ha möjlighet att servera ett vegetariskt alternativ till dem som inte äter kött.

Sedan ska vi naturligtvis i princip helt använda svenska råvaror, såväl animaliska som vegetabiliska. För oss i Landsbygdspartiet en självklarhet sedan länge.

Okunskapen bland beslutsfattare och lobbyister i detta ämne är antingen skrämmande låg eller också vill man inte förstå. Man blandar ofta ihop miljö och klimat på ett helt felaktigt sätt.

Kornas andning och pruttar pekas ut som en miljöbov. Men det är inte miljön som drabbas, det är mer en klimatfråga. Vilket egentligen inte heller drabbas, då växterna som kons mage bryter ner ändå hade brutits ned och gett utsläpp, fast mer på längre sikt.

Miljön gynnas däremot kraftigt vid förekomst av betande djur. Den biologiska mångfaldens räddare, en planetskötare, vore egentligen den mest sanna benämningen på kossan.

Så varför inte sluta det naturliga kretsloppet som vi allätare är en del av? Den svenska kossan betar gräs och örter som inte människan äter. Vi njuter av kossans mejeriprodukter och kött. Vinnare blir naturen och miljön.

Att köpa allsköns vegetabilier från hela världen och ersätta högklassigt svenskt kött med det är förmodligen bland det sämsta man kan göra både för miljön och klimatet och dessutom ett stort hot mot den biologiska mångfalden.

Vi tror inte någon vill ha ett ”veganskt landskap” där det inte finns några hagmarker utan de enda öppna områdena - frånsett städernas asfalt och betong - är åkrar och kalhyggen.

För Landsbygdspartiet oberoende:

Anders Persson Lindesberg, partiordförande

Claes Littorin, Uppsala

Eva Fägerskjöld, Göteborg

Åsa Gärdén, Stockholm

Magnus Malmsten, Norrtälje

Annica Haag, Kinda