facebooktwittermail d

Sätherberg inte oroad av EU-kommissionens Cap-kritik

Landsbygdsministern tror att förtydliganden räcker för att få strategiska planen godkänd.