facebooktwittermail

Landsbygden drabbas av bolåneregler

De nya statliga reglerna för bolån där man bara får låna till 85 procent av husets värde drabbar landsbygden.

Reglerna som kom till för att minska risken för en bolånebubbla får negativa konsekvenser för kunder som vill bygga på landet, uppger Sveriges Radio Jönköping.

Lagen infördes 1 oktober förra året och till SR säger Per-Anders Josefsson som äger Lövsta trähus i Vireda att de redan har en eller ett par exempel sedan lagen kom där människor fått bygga på annat ställe eller dra ned på kostnaderna.

Efterfrågan styr andrahandsvärdet, eller marknadsvärdet, och det används när bankerna beslutar om lån till husbyggen. Eftersom marknadsvärdet på vissa håll inte är så högt på landsbygden påverkar det hur stort lånet kan bli för husbygget.
Konsekvenserna av att man bara får låna 85 procent blir att skillnaden blir ännu större mellan land och storstad, säger Anders Wilander kommunalråd i Tranås till SR.

- Vi jobbar ju stenhårt med detta att få fler till landsbygden och det här gynnar ju inte detta. Det finns anledning att titta på de här reglerna så det inte missgynnar befolkningen i glest befolkade områden, säger Anders Wilander till SR.
Han kan tänka sig att gå till regeringen för att få ändring i lagen. ATL.nu