facebooktwittermail d

”Lämna inte biogasen i sticket”

Biogasen är ett av de snabbaste sätten vi har för att minska utsläppen, samtidigt som det ökar försörjningstryggheten och skapar arbetstillfällen. Det skriver Centerpartiets klimat- och energipolitiske talesperson Rickard Nordin i en debattartikel.

Rickard Nordin, Centerpartiet. FOTO: THOMAS KARLSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Ett drivmedelspris som motsvarar 42 kronor per liter bensin. Det är vad som mött de som tankar biogas i Västsverige under hösten.

Det är helt galna höjningar i förhållande till de 16-18 kronor som gällde tidigare. Ändå lämnar regeringen gasbilsägarna i sticket och drar dessutom in de stöd som var på gång.

I Sverige rullar drygt 50 000 gasfordon. Både den komprimerade och den flytande gasen består numera i princip enbart av biogas. Ett bränsle som är jämbördigt med el när det kommer till klimatprestanda.

Samtidigt sluter produktionen av biogas ett kretslopp där avfall, gödsel, slam och annat blir till värdefull biogas och koncentrerat biogödsel som kan tas tillbaka till åkrarna. Biogasen är kanske det bästa exemplet på kretsloppsekonomi som finns.

I takt med att gaspriserna har stigit har också biogasen till fordon ökat kraftigt i pris. Det gäller främst i Västsverige där priset ofta indexerats i förhållande till fossilgaspriset. Bolagen tyckte antagligen att det var smart när priserna var låga, men i takt med att Putin skruvat åt gaskranarna och fossilgasen ökat i pris har strategin blivit allt mer huvudlös.

Lokala aktörer i andra delar av landet har däremot fortsatt kunnat hålla konkurrenskraftiga priser. Alla de som investerat i en gasbil, eller andra gasfordon har hamnat i kläm.

Regeringen har tydligt aviserat att drivmedelsskatterna ska sänkas. Högkostnadsskydd för el införs. Reduktionsplikten slaktas. Ingen av dessa åtgärder hjälper de som kör sina bilar eller värmer sina hem med biogas. De lämnas helt i sticket trots att det gör en mycket god miljöinsats och dessutom minskar elbehovet de kallaste vinterdagarna genom att inte använda el för uppvärmning.

Centerpartiet står istället på biogasens sida. Vi har lagt fram ett stort antal förslag för att både öka produktionen så att både priser och klimatutsläpp kan sjunka och vi vill ge möjlighet för fler att köra gasbil.

• Bredda det gröna avdraget för laddstolpar med mera till att också gälla konvertering av bilar till biogas. Det är ett snabbt sätt att göra fossila bilar förnybara och skapar arbetstillfällen på verkstäder i hela landet.

• Genomför biogasmarknadsutredningens andra paket så att fler tekniker än rötning kan omfattas av biogasstödet. Det breddar möjligheterna och kan få fler industrier att ställa om till biogas.

• Inkludera de som använder biogas i de stöd som nu lanseras kring exempelvis elen. Det är de skenande priserna på gas som ligger bakom de ökade elkostnaderna. Att de som använder gas helt ska stå utan stöd är inget annat än ett hån.

Biogasen är ett av de snabbaste sätten vi har för att minska utsläppen, samtidigt som det ökar försörjningstryggheten och skapar arbetstillfällen. Känslan att åka till macken och tanka när pengarna går till lokala lantbrukare istället för saudiska miljardärer går dessutom inte att värdera.

Biogasen behöver därför utvecklas och nå fler, då sänker vi både utsläpp och kostnader för att köra bil. Det vinner hela landet på.

Rickard Nordin (C)
klimat- och energipolitisk talesperson