facebooktwittermail

Lammköttets moment 22

Lammproduktionen i Sverige är liten och växer inte. Varför växer den inte?

Jo, därför att den är så liten. 

Så lyder lammköttsproduktionens moment 22.

Nyfött lamm.
Fårräkningen är knappast någon betungande syssla i merparten av Sveriges småskaliga besättningar. FOTO: OLA JENNERSTEN/TT

Detta är en analyserande text. Det innebär att slutsatserna är skribentens egna. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Enligt påbud som utgått från Bryssel är december månaden när fårinnehavet räknas och redovisas till Jordbruksverket.