facebooktwittermail d

Lammköttets moment 22

Lammproduktionen i Sverige är liten och växer inte. Varför växer den inte?

Jo, därför att den är så liten. 

Så lyder lammköttsproduktionens moment 22.