facebooktwittermail d

Lamm förtjänar satsning från slakt och butik

En frisk och stark fårnäring skulle skapa ännu mer sysselsättning och hålla ännu fler marker öppna, konstaterar ATL:s ledarskribent Tord Karlsson.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Fårnäringen väntar på sitt stora lyft. Egentligen är förutsättningarna mycket goda. Efterfrågan på kött växer, den svenska konsumtionen har ökat stadigt i flera år. Problemet är att detta utrymme fylls av importerat lammkött. På 1990-talet var självförsörjningsgraden 60 procent, i fjol var den 28. Konsumtionen har nästan tredubblats medan produktionen har ökat marginellt. Det har varit och är en bortslarvad möjlighet.

Det görs ansträngningar på många håll men ännu finns många hinder mellan gård och gom. Inte bara tackor och baggar utan även fårägare riskerar att bli gråhåriga innan lammuppfödning blir lönsamt på riktigt.

Förnyelsen av stallar är ett sätt att känna av stämningen. I fjol förprövades 10 000 stallplatser. Det är en liten förbättring men långsiktigt är trenden vikande, trots en del större satsningar på enskilda gårdar. Och det är långt ifrån tillräckligt.

Ett av problemen är avräkningspriset. Till skillnad från nöt och gris där prissvängningarna är ganska små rör sig lammköttspriset kraftigt upp och ned efter säsong. Toppade i fjol på 53 kronor i maj. Sedan bär det utför och botten nåddes i december med 34 kronor per kilo när de flesta lammen slaktas.

Konsumenten handlar på kampanj på hösten och stoppar billigt lamm i frysen. I andra större fårländer som Irland, Tyskland och Frankrike varierar också priset över året men den svenska riktigt djupa höstsvackan har ingen motsvarighet. Branschen har uppmärksammat och agerar för att lyfta kvalitet i alla led. Det finns mycket kvar att göra på gårdarna för att leverera lamm med bättre och jämnare kvalitet.

För slakterierna är lamm en liten affär. Artiklarna i dagens ATL belyser problemen i slaktledet. Om det är svårt för större uppfödare att leverera till slakt på ett rationellt sätt saknas det rätta kundperspektivet. Om inte handeln kan få det kött som kunden efterfrågar är det inte rätt syn på kunden där heller. Vilka slakterier i fårtäta områden vågar satsa helhjärtat och profilera sig på lammkött? Det vore mycket välkommet.

Butiksledet måste också anstränga sig. Vi har flera stora butikskedjor som är bra på kampanjer, och som kan åstadkomma stora resultat när de bestämmer sig för en riktning. Om Ica, Coop eller Axfood bestämmer sig för att satsa på kött från lamm och får händer det något. Betande lamm, vinterlamm, eko eller inte, det spelar ingen roll. Bara det händer något.

Fårnäringen förtjänar en bättre framtid. Svag lönsamhet och problem med rovdjur och stölder får många att lägga av. Redan i dag sköter fåren om en halv miljon hektar betesmark. Stora delar av den skulle annars växa igen. En frisk fårnäring skulle skapa ännu mer sysselsättning och hålla ännu fler marker öppna.