facebooktwittermail d

Lågt insektstryck på spannmål

Hittills har det varit sparsamt med angrepp av insekter och svamp på spannmål. Men det kan ändra sig nu när värmen kommer, enligt Hushållningssällskapets nya rapport.

Om skadetrycket är lågt i spannmålen, så ser det lite värre ut i vårrapsen där rapsjordloppan nu är på gång. Här syns raps i Värmland.
Om skadetrycket är lågt i spannmålen, så ser det lite värre ut i vårrapsen där rapsjordloppan nu är på gång. Här syns raps i Värmland. FOTO: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

Hushållningssällskapet har kommit med en rapport kring läget i fält runt om i landet. När det gäller insektstryck och förekomst av svamp ser det ganska bra ut på de flesta håll.

"Vi har väldigt lite höstsäd här i området och vårsäden har precis kommit upp, så det finns inget direkt tryck här än. Dock har vi sett att rapsjordloppan är på gång i vårrapsen", säger Hushållningssällskapets Henrik Bergman i rapporten apropå läget i Bollnäs.

Han varnar för att läget snabbt kan komma att ändra sig.

"Blir det så varmt som prognoserna säger, kommer allt att explodera nästa vecka och det blir en väldigt intensiv period som väntar", säger Henrik Bergman.

Höstvete tittar upp i sluttningarna mot Storsjön i Jämtland.
Höstvete tittar upp i sluttningarna mot Storsjön i Jämtland. FOTO: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

Nytt beteende hos kornjordloppan

En bit söderut, i trakterna av Uppsala, är läget annorlunda. Där har riklig nederbörd gynnat vetets bladfläcksjuka och övriga svampsjukdomar.

På Gotland har det inte varit något sjukdomstryck eftersom vädret varit kallt och torrt. Men det rapporteras om jordloppor i spannmålen, och ett nytt beteende hos kornjordloppan; larverna gnager sig in i strået.

Från Karlstad kommer en rapport om problem med knäpparlarver.

Läs mer: Kornflugan förstör i vetefält

Skador av knäpparlarv i vintervete.
Skador av knäpparlarv i vintervete. FOTO: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

Stora angrepp av harkrankslarver

Skara berättar om enstaka angrepp av vetets bladfläcksjuka som blossat upp med hjälp av fukt och växtrester, liksom om lite insektsgnag i ärtor och bönor.

I trakterna av Kungälv har det synts en del sköldfläcksjuka i råg och rågvete.

”När det gäller insekter så har de haft det svårt i kylan och man har inte sett några rapsbaggar i höstrapsen. Dock har det varit enstaka stora angrepp av harkrankslarver, som ätit hela fält med vårsäd”, säger Martin Niklasson i Kungälv i rapporten.

Höstkorn i Värmland.
Höstkorn i Värmland. FOTO: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET

Betbaggar och tusenfotingar ställde till det

I Borgeby ligger fokus framöver på insekter i sockerbetor, eftersom det är första året utan imidiakloprid.

I skånska Sandby gård har det varit en del insektsskador på sockerbetor, som betorna dock växer ifrån nu.

"Det största problemet just nu i betorna är att det kan finnas stora ogräs kvar och att man därför bör köra en sista ogräsbekämpning. Ett betfält i området blev så illa åtgånget av lilla betbaggen och tusenfotingar att man fick köra upp det" säger Frans Bodde i rapporten.

Även om insekterna håller låg profil har frosten varit ett problem. Här är det frostskadad potatis i Stockholm.
Även om insekterna håller låg profil har frosten varit ett problem. Här är det frostskadad potatis i Stockholm. FOTO: ANNA-MARIA BJÖRKHOLM

Lugn och ro på sjukdomsfronten

Hushållningssällskapet i Östergötland rapporterar att det generellt sett varit väldigt lugnt på sjukdomsfronten, men att lin och vårraps drabbats av jordloppa.

Även Jönköping vittnar om lugn, med undantag att rapsbaggar bekämpats i höstrapsen.

Hushållningssällskapen i Kalmar och Halland berättar om ett lågt tryck både vad gäller svamp och insekter.