facebooktwittermail d

”Vi får vänja oss vid lågt grundvatten på somrarna”

Risken för vattenbrist på somrarna ökar i Sverige. Förra året införde 42 kommuner bevattningsförbud.