facebooktwittermail d

Lägsta skogsgödslingen på 59 år

Inte sedan 1963 har det gödslats så lite skogsmark som det gjorde förra året, enligt statistik från Skogsstyrelsen.