facebooktwittermail d

Lägre virkespriser drar ned Mellanskog

Trots ökade leveransvolymer och stabil omsättning sjönk resultatet rejält för Mellanskog under första kvartalet.