facebooktwittermail d

Lägre vinst för Skåne-Möllan förra året

Skåne-Möllan ökade sin omsättning med mer än en fjärdedel under förra året men hade ändå ett lägre rörelseresultat än under 2021, rapporterar bolaget i sin bokslutskommuniké.

Vete som lämnas vid spannmålsmottagning i Sverige.
Vete som lämnas vid spannmålsmottagning i Sverige. FOTO: CECILIA PERSSON

Sammanlagt ökade omsättningen med 27 procent till 272 miljoner kronor under förra året medan rörelseresultatet sjönk med 4,4 procent till 25,9 miljoner kronor. Omsättningen ökade främst på grund högre råvarupriser, men bolaget har även haft högre försäljningsvolymer av sina mjöl- och spannmålsprodukter.