facebooktwittermail d

Lägre vinst för HK Scan

Köttjätten HK Scan redovisar en vinst före skatt på 11,1 miljoner euro, motsvarande nästan 97 miljoner kronor, för fjärde kvartalet 2010. Att jämföra med 15,4 miljoner euro motsvarande period 2009.

Omsättningen för sista kvartalet uppgick till 595,7 miljoner euro, jämfört med 557,5 miljoner ett år tidigare.

För helåret uppgick vinst före skatt till 36,5 miljoner euro (318 miljoner kronor), att jämföra med 37,3 miljoner euro 2009.
Omsättningen för helåret bibehölls på föregående års nivå.

Under året har förvärvet av danska fjäderfäföretaget Rose Poultry slutförts.

I en kommentar till bokslutet skriver HK Scan att i Sverige har den ökande importen av förmånligare kött i avsevärd grad försvagat konkurrenskraften hos produktion som bygger på svensk köttråvara. Samt att man i Finland och Sverige belastats av interna problem i leveranskedjan som medfört kostnader och inkomstförluster. ATL.nu