facebooktwittermail d

Lägre omsättning för Sveaskog

Förbättrat resultat för Sveaskog men något minskad omsättning under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol.

Sveaskogs nettoomsättning för årets tredje kvartal minskade till 1284 miljoner kronor, jämfört med 1309 miljoner kronor motsvarande period i fjol. Leveranserna av virke var oförändrade, men genomsnittspriset en procent lägre.

Försäljningen av sågtimmer ökade, medan försäljningen av massaved och flis var oförändrad. Däremot minskade försäljningen av biobränsle. Under det fjärde kvartalet räknar de svenska sågverken med en något högre produktion, men med lägre exportpriser, skriver Sveaskogs vd Per-Olof Wedin i delårsrapporten.

Exporten av svensk pappersmassa ligger på en stabil nivå.

Efterfrågan och priser för kartongprodukter ökar, medan det omvända gäller för grafiska papper.

Sveaskogs operativa rörelseresultat ökade till 295 miljoner kronor, jämfört med 220 miljoner kronor tredje kvartalet 2014. I resultatet ingår en realisationsvinst på 47 miljoner kronor efter försäljning av exploateringsmark.

Leveransvolymerna från egen skog ökade med en procent, med i genomsnitt oförändrade priser.

Även om resultatet inkluderar vissa engångsposter så är lönsamheten i den operativa verksamheten god vilket är glädjande, säger Per-Olof Wedin, som är vd för Sveaskog i en kommentar till delårsrapporten.