facebooktwittermail

Lägre dioxinhalt i ekoägg

Efter larmet från Livsmedelsverket så ändrade foderföretagen mängden fiskmjöl i deras värpfoder vilket gjort att halten av dioxin och PCB har minskat i ekoäggen.

Halterna av dioxid och PCB har minskat med 33 procent i de ekologiska äggen.
Halterna av dioxid och PCB har minskat med 33 procent i de ekologiska äggen.

Hösten 2016 varnade livsmedelsverket för de högre halterna av dioxin i ekoägg och boven till de ökade halterna visade sig vara fiskmjöl som användes i värpfodret till hönsen. Foderföretagen minskade halten av fiskmjöl som de använder i sitt värpfoder år 2017 och nu visar mätningar från Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska anstalt att det gett resultat.

Metionin inte tillåtet i ekoägg

Fiskmjölet har använts i fodret för att hönorna ska få i sig alla näringsämnen och under de senaste åren har det använts allt mer. I konventionell äggproduktion så tillsätts metionin, en nödvändig aminosyra, i syntetisk form. Men eftersom det inte är tillåtet att använda syntetiskt metionin för ekologiska ägg så har man i stället använt fiskmjöl som i sin tur bidragit till att det har varit högre halt av dioxiner och PCB i ekoäggen.

Minskning med 33 procent

Enligt de senaste kontrollerna, där mätningar gjorts på ägg från 60 gårdar i Sverige, har halterna minskat med 33 procent sedan larmet kom 2016. Fortfarande är halterna av dioxid och PCB högre i ekoägg än i vanliga ägg. Halten av dioxin och PCB i äggen är inte farliga då det är väldigt låga halter. Livsmedelsverket menar dock att det kan bli farligt om halten är för hög och att den därför bör hållas så låg som möjligt.

"Resultaten från studien kommer att överlämnas till EU-kommissionen, för att kunna beaktas vid kommande översyn av gränsvärdena för dioxin i foder", säger Kersti Andersson på Jordbruksverket i ett pressmeddelande

LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket: Oacceptabelt höga dioxinhalter i äggen

LÄS OCKSÅ: Ekoägg tre gånger giftigare