facebooktwittermail d

Lägre foderpriser lättnad för djurbönder

En pressad marknad för foderspannmål i Sverige kan underlätta läget för svenska djurbönder i år.

Hittills har det varit höga skördar på höstvete och vårkorn i år. Baksidan är att proteinhalterna ligger lågt. Upp till 50 procent av maltkornet håller inte kvalitetskraven för maltkorn och proteinhalterna i vete är också relativt låga i år. Enligt Jordbruksverkets prognos blir den svenska spannmålsskörden nästan 6,1 miljoner ton i år.

– Detta sammantaget gör att vi kan förvänta oss väldigt mycket foderspannmål i vårt land, säger Johan Andersson, chef för Lantmännen Lantbruk.

Stort överskott

Även i Baltikum har spannmålsskörden ökat från 7 miljoner ton i fjol till 10 miljoner ton i år.

– Det innebär att hela området runt Östersjön har ett stort överskott på spannmål, säger Johan Andersson.

Mycket foderspannmål i Sverige som måste gå på export pressar ner prisnivån.

– Den konkurrensfördelen tror jag att hela vår animalieproduktion behöver, tillägger han.

Tuffa läget

Han är förhoppningsfull när det gäller situationen för svenska djurbönder framöver, men påpekar samtidigt man måste ha mycket stor respekt för det tuffa läget just mjölkproducenterna befinner sig i.

Margareta Dahlberg, MD Lantbruksråd, tror också att det blir en viss lättnad för mjölkproducenter om priserna på foderspannmål går ner.

– Varje öre som vi kan spara på foderkostnaden finns kvar under strecket. Det hjälper om foderpriserna går ner men det löser inte krisen, påpekar hon.

Få ihop kalkylen

Hon berättar att hon nyss varit ute hos en mjölkproducent som trots mycket låga foderkostnader hade svårt att få ihop kalkylen med nuvarande mjölkpris.

Sjunker priserna på foderspannmål går det att öka spannmålsgivan något.

Spara 72 000 per år

Om priset på foderspannmål skulle gå ner med 20 öre kan det göra att foderkostnaden per ko och dag går att sänka exempelvis från 43 kronor till 41 kronor per dag för en ko som mjölkar ungefär 30 kilo per dag. Med en besättning på 100 kor blir det 200 kronor per dag och 72 000 kronor per år.

– Visst gör det skillnad på årsresultatet även om det inte är några revolutionerade skillnader, säger hon.