facebooktwittermail d

Lägre foderpriser att vänta

Det ser ut att bli gott om foderspannmål i norra Europa med lägre foderpriser som följd. Samtidigt varnar svenska spannmålshandlare för kvalitetsproblem och uppmanar till snabb torkning efter skörd.