facebooktwittermail d

Lägre ersättning när skogsägare tar initiativ att skydda skog

Ersättningen till skogsägaren är ofta lägre när denne själv tar initiativ att skydda skogen.

Det beror på att markägare ofta vill skydda annan mark än Skogsstyrelsen. Myndigheten skyddar gärna virkesrika biotoper som ofta finns på mark med hög bonitet och den är värd mer pengar.