facebooktwittermail

Lägre ersättning när skogsägare tar initiativ att skydda skog

Ersättningen till skogsägaren är ofta lägre när denne själv tar initiativ att skydda skogen.

Det beror på att markägare ofta vill skydda annan mark än Skogsstyrelsen. Myndigheten skyddar gärna virkesrika biotoper som ofta finns på mark med hög bonitet och den är värd mer pengar.

Skylt om biotopskydd på träd i skog.
När skogsägarna själva tar initiativ till att skydda sin skog blir det inte samma sorts skog som när Skogsstyrelsen tar första steget. FOTO: ALF LINDERHEIM/N/TT

Frivilligheten ska vara grunden när skog skyddas och det ska bli enklare för markägare att ta initiativ till formellt skydd. Så presenterar regeringen den skogsproposition som snart läggs fram i riksdagen.