facebooktwittermail d

Flyktingkrisen fördröjer översyn av biologiska mångfalden

Först till hösten kommer EU-kommissionens översyn av EU:s lagstiftning till skydd av den biologiska mångfalden.

FOTO: LASSE MODIN

Översynen av lagen som bland annat reglerar den svenska vargjakten är försenad. EU-kommissionen skulle ha presenterat sina slutsatser om art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet under våren, och ordförandelandet Nederländerna hade en konferens planerad i slutet av juni för att diskutera resultaten. Den har nu fått ställas in då EU-kommissionen inte har något klart förrän till hösten. Orsaken är enligt Agra Europe att kommissionen är upptagen med att lägga lagförslag med anledning av flyktingkrisen.

Miljörörelsen orolig

EU-kommissionens översyn görs med syftet att se om lagarna kring naturskydd är ändamålsenliga och effektiva. EU är långt ifrån att nå de flesta av de mål som satts för den biologiska mångfalden. Projektet har mottagits med oro från miljörörelsen som befarar att det kommer att resultera i försvagad lagstiftning.

EU-parlamentet slog i vintras fast att det inte vill se några förändringar i direktiven, bara bättre tillämpning av dem i medlemsländerna. Medlemsländerna i Ministerrådet har också uttryckt sitt stöd för den gällande lagstiftningen, och för att EU:s ambitioner för naturskyddet inte får sänkas.