facebooktwittermail d

Lagkrav och regelkrångel tungt för lantbrukarna

Upp till två dagars byråkrati och pappersjobb i veckan kan vissa lantbrukare tvingas till. Det avslöjas i en ny rapport som presenterades under ATL:s livesändning från Borgeby fältdagar.

Lantbrukare har många gånger en orimlig situation när det gäller regler och kontroller menar Sara Bergström Nilsson.
Lantbrukare har många gånger en orimlig situation när det gäller regler och kontroller menar Sara Bergström Nilsson.

Under tio års tid har antalet lagkrav som berör lantbruket ökat med 120 procent. Samtidigt finns också krav på dokumentation och rapportering. Ett lantbruksföretag kan i dag behöva föra 22 olika journaler och söka 36 olika tillstånd eller anmälningar. Hur pappersarbete, regelkrångel och byråkrati påverkar lantbrukare har undersökts. Nu presenterades studien.

I studien förde lantbrukarna dagbok över hur mycket tid de fick lägga på administration, byråkrati och regelkrångel. För vissa tog det bara 5 minuter under en vecka. För andra upp till 16 timmar.

– Att behöva lägga två dagar i veckan, det kostar också jättemycket pengar, säger Sara Bergström Nilsson, från Hushållningssällskapet Halland.

Tiden tickar

I studien konstaterades också generellt att där allt rullade på tog inte pappersarbetet så lång tid.

– Men så snart man går utanför normen, som att utöka verksamheten med fler djur, satsa på gårdsbutik eller köttlådor, eller för den som vill ha hundra procent kontroll, tickar tiden i väg.

Det som tog mest tid handlade om journalföring och märkning samt rapportering.

– Mest intressant var att den näst mesta tiden gick åt till arbete före, under och efter kontroller, säger Sara Bergström Nilsson.

Frustrerade bönder

Det fanns också en frustration över att myndigheter och branschorganisationer delvis kontrollerar samma saker. 70 procent av lantbrukarna i studien hade haft en kontroll under de sex månader. Men 60 procent av dem hade haft kontroll av både en branschorganisation och en myndighet. En av deltagarna hade haft hela 7 kontroller under tiden.

– Så här kan man inte ha det, det är orimligt. Och går det att deklarera på fem minuter måste man kunna göra kontrollerna på ett mycket enklare sätt med dagens teknik.

Skapar oro

Studien visade också att man var mer positiv till branschkontrollerna eftersom besked om resultatet gav i anslutning till kontrollen.

– När det gjordes en kontroll av tvärvillkoren oroade man sig efteråt och fick besked ett halvår senare. Det är som att ha cancer men doktorn kan inte ge besked förrän om ett halvår.

LÄS OCKSÅ Nya regler kan ta bort krångelfaktorn

PREMIUM Nya reglerna att hålla koll på

Studien "Byråkratin belastar och kostar"

Studien har gjorts i ett samarbete mellan SLU, Hushållningssällskapet Halland och Växa Sverige Halland och har finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning.

47 lantbrukare i olika åldrar och med olika produktionsgrenar runt om i landet medverkade.

De förde dagbok under ett halvår och noterade hur mycket tid som lades på administrativt arbete.

I studien gav rekommendationen att fortsätta se över lagkrav, vad som verkligen vad som är relevant, vad som kan tas bort eller om det går att göra undantag för lantbruket.