facebooktwittermail d

Läget i Danmark: Ledighet upp till företagarna

En fjärdedel av alla danska lantbrukare tar minst 15 dagar ledigt per år, visar en undersökning från 2021. Men 10 procent av landets bönder som har nötkreatur tar inte ut någon semester alls under året.

Tio procent av Danmarks lantbrukare med nötkreatur tar inte ut någon ledighet alls, visar en undersökning från 2021.
Tio procent av Danmarks lantbrukare som har nötkreatur tar inte ut någon ledighet alls. Det visar en undersökning från 2021. FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

Undersökningen gjordes av Seges, en privat icke-vinstdrivande forsknings- och utvecklingsorganisation inom danskt lantbruk. Den visar på en tydlig trend: ju större lantbruk en företagare har, desto mer semester tar vederbörande ut.

I kategorin kvægbrugere, det vill säga bönder som har nötkreatur, säger 30 procent av de svarande lantbrukarna att de tar ut 6-10 dagars semester, skriver tidningen Landbrugsavisen.