facebooktwittermail

Lagernivåer nu som innan Gudrun

Lagren av barrsågtimmer och massaved är åter på normala nivåer efter stormåren i Sydsverige, enligt Skogsstyrelsen.

Lagren totalt av barrsågtimmer, flis och massaved var den 31 december 2010 7,3 miljoner m³f ub (kubikmeter barkat virke). Det är en ökning med 1 procent jämfört med 2009.

Lagren av massaved ökade med 3 procent, barrsågtimmer med 1 procent och lagren av massaved av tall och barr var 8 procent mindre.
Lagren av massaved av gran och annat trädslag ökade.

Lagren av flis minskade med 5 procent till 507000 m³f ub.

Sedan stormen Gudrun 2005 har lagren legat över det normala, men enligt Skogsstyrelsen är lagren av massaved, timmer och flis tillbaka på mer normala nivåer.ATL.nu