facebooktwittermail d

Lagen ses över – för att skydda jägare

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda behov av potentiella ändringar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen, samt jaktlagstiftningen. Syftet är att förhindra spridningen av uppgifter om personer som kan inneha jaktvapen.