facebooktwittermail

Läge för skogsägare att förhandla virkespriserna

Efterfrågan på sågade trävaror är stor, både i Sverige och internationellt. Det ger skogsägaren ett bra förhandlingsläge – ATLs skogsexpert ger sina bästa råd.

Carl Johan Moberg Marknadschef på Virkesbörsen. FOTO: ATL

Hur länge kommer den rådande högkonjunkturen hålla i sig? Som markägare är det inte alltid så lätt att veta hur man ska agera och tänka.
Mvh Karin, skogsägare i Västmanland

Hej Karin!
Det vi upplever just nu på virkesmarknaden är något historiskt. Det är inte vid många tillfällen de senaste 70 åren vi upplevt sådant drag på marknaden med sådana prishöjningar på sågade varor som skett under det senaste året. Som markägare har man bra möjlighet att få rekordbra betalt och ta del av uppgången just nu. Det är ju ändå relativt sällan som man avverkar och gör affärer på sitt virke, och då ska den vara så bra som möjligt.

Att kunna sätta ner foten och exakt ange hur länge denna virkeshausse kommer att hålla i sig är omöjligt. Men jag ska försöka ge några tips och indikationer som du kan ha med dig i ditt ägande och agerande.

Vi ser en stor efterfrågan på sågade trävaror just nu, både utomlands och i Sverige. Flaskhalsen hos många sågverk är just i sågprocessen och man hinner inte bygga upp något lager innan virket lämnar sågverket. Vi har låga lagernivåer från i vintras, dels för att produktionen på vissa håll var lägre på grund av kyla och snö, dels beroende på den stora efterfrågan som löpande tömde lagren.

Tittar man på sågverkens resultat från årets första kvartal var de fantastiskt bra och siffrorna tyder på att resultaten kommer att hålla i sig åtminstone under andra kvartalet. Det skapar läge för skogsägare att förhandla virkespriserna och kanske återinvestera pengarna i verksamheten. Vilket sannerligen behövs på många ställen.

Ett gott råd oavsett konjunktur är att alltid försöka vara väl förberedd och påläst. Det ger möjlighet att agera snabbt när marknaden känns rätt. Det är nästan omöjligt att pricka marknaden perfekt, men det hjälper om man kan agera snabbt och rationellt.
Ingen uppgång varar för evigt, även om det finns signaler om att uppgången för sågtimmer kan fortsätta en bit in på hösten. Historiskt har vi dock sett att snabb uppgång följs av snabb nedgång på virkesmarknaden. 

Från många åtgärder i skogen blir det både massaved och brännved. Massaved finns det just nu stora lager av, men rätt typ av massaindustri (förpacknings - och marknadsmassa) går bättre och vi ser prishöjningar trots lagernivåerna. Brännved är dock fortfarande ett sorgebarn och kommer sannolikt så förbli en period.

Som alltid när man gör sina affärer ska man vara lite om sig och kring sig, ofta kan det dyka upp köpare med erbjudanden. Se till att nå ut till dem! Detta ser vi inte minst på sågbara sortiment och granbarkborrevirke. Där det kan skilja flera hundralappar per kubik. Stora skillnader finns även mellan gran och furu. Nu börjar dock priset på furun att följa med uppåt. Mycket tack vare bland annat trallbyggande, men även att de klassiska furumarknaderna har ökat sina inköp.
Sammanfattningsvis skickar jag med att en sund marknad svänger. Se därför till att vara påläst och uppdaterad på vad som händer. Har du virke redo för avverkning kan det verkligen vara läge att testa marknaden nu. Allt tyder på en fortsatt bra marknad i höst och då kan det vara just dina volymer som sågverket behöver. Men glöm inte att det kan gå fort utför när det vänder.

Carl Johan Moberg
Marknadschef på Virkesbörsen

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu