facebooktwittermail

Läge prissäkra ny skörd

Marknadsutsikterna för raps ser mörk ut men få lantbrukare har ännu säkrat priset. På vete är utsikterna just nu ljusare men även här kan det vara läge att göra affärer på den nya skörden.

Den besvärliga hösten, oro för att grödan skulle utvintra och varierande skick på fält i vår har troligen fått många lantbrukare att avvakta med att prissäkra höstrapsen. Marknaden har också varit fallande de senaste månaderna vilket gör det svårare att ta säljbeslut. Men att fortsätta avvakta nu innebär också en stor risk.