facebooktwittermail d

”Läge att prioritera kretsloppstänkandet”

Alla ansträngningar att återvinna näring och föra tillbaka den till jordbruket är viktiga och bör prioriteras.

Säckar med mineralgödsel
Med den allt högre konfliktnivån i världspolitiken kan handeln med såväl insatsmedel till jordbruket som produkterna från åker och stall komma att påverkas av politiska beslut, skriver Tord Karlsson. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Snabba och drastiska förändringar på gödselmarknaden var utmärkande för 2021. Drivande kraft var då de höga naturgaspriserna. 2022 börjar med störningar av annat slag.

Yara slutar att importera kalium från Belarus som en följd av de politiska sanktionerna mot landet.

Även om Belarus står för en femtedel av världshandeln med kaligödsel går det att köpa från andra håll. Risken är uppenbar att gödseln då blir dyrare, vilket kommer att drabba lantbrukarna.

Med den allt högre konfliktnivån i världspolitiken kan handeln med såväl insatsmedel till jordbruket som produkterna från åker och stall komma att påverkas av politiska beslut. Därför blir det allt viktigare att försöka sprida sina risker både som köpare och säljare.

Det kan vara lättare sagt än gjort.

Det är bara att påminna om att till exempel Marocko står för en mycket stor del av världsproduktionen av fosfor till fosforgödsel, en mycket kritisk råvara.

Därför är alla ansträngningar att återvinna näring och föra tillbaka den till jordbruket viktiga och bör prioriteras. Att som Mark- och miljödomstolen gjorde stoppa Ragn-Sells planer på återvinning av fosfor i avloppsslam av miljöskäl kan verkligen ifrågasättas. Där måste man kunna se den större bilden och prioritera annorlunda.