facebooktwittermail d

Låga timmerflöden i södra Sverige

Två huvudorsaker ligger bakom det dåliga timmerflödet i södra Sverige. Nu kämpar sågverken för att slippa höja priserna - men lokalt kan de bli tvungna.