facebooktwittermail

Låga timmerflöden i södra Sverige

Två huvudorsaker ligger bakom det dåliga timmerflödet i södra Sverige. Nu kämpar sågverken för att slippa höja priserna - men lokalt kan de bli tvungna.

Pengar på skogskonton och stormar de senaste åren gör att timmerflödet är dåligt i södra Sverige.
Pengar på skogskonton och stormar de senaste åren gör att timmerflödet är dåligt i södra Sverige. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Skogsägare som fortfarande har inkomster kvar från stormarna Gudrun och Per på sina skogskonton måste i år ta upp dem till beskattning.