facebooktwittermail

Låga skördepriser präglar marknaden

De svenska skördepriserna är låga, framför allt på vete. Nu finns en oro för att hinna med höstsådden i det besvärliga vädret, skriver ATLs Malin Eborn i en analys.

FOTO: MIKAEL GIANUZZI

De svenska skördepriserna har nått mycket låga nivåer den senaste tiden, framför allt på vete. Noteringar så låga att kalkylen knappast går ihop har cirkulerat i marknaden. Många gläds åt bra skördar men för dem som det inte gått lika bra för och som fortfarande har otröskad gröda kvar i fält är läget extra tufft. Nu finns det också en oro för att hinna med höstsådden i det besvärliga väderläge som råder.