facebooktwittermail d

Låga rörelsemarginaler oroar i goda tider

Trots att sågverksbranschen är het med god efterfrågan både i Europa och Kina, så går det tungt för både Södra Wood och Setra som har låga rörelsemarginaler. ATLs Birgitta Sennerdal analyserar situationen.

Detta är en krönika. Det innebär att slutsatserna i texten är skribentens egna. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Sågverksbranschen har goda tider, med efterfrågan från Europa, USA och Kina samtidigt. Då är det anmärkningsvärt att Södra Wood har en rörelsemarginal för årets första nio månader på 1,3 procent och Setra en rörelsemarginal på 3,5 procent. Om rörelsemarginalerna ligger så lågt i högkonjunktur, hur blir det då i lågkonjunktur?

Som ägare till Setras och Södras sågverk skulle jag vara djupt bekymrad inför framtiden, för det finns några uppenbara problem.

För det första är det inte särskilt lätt att driva sågverk med god lönsamhet. Om det hade varit lätt, hade inte marginalerna i branschen varit så låga som de är.

Det andra problemet är mer specifikt för Setra och Södra Wood. Bägge är uppbyggda av hopslagningar och förvärv och för Setras del är dessutom sågverken geografiskt väldigt utspridda. Det är lättare att få till en bra struktur när ett företag byggts upp från grunden på ett ställe, och sakta men säkert växer och utvecklas.

Det tredje problemet är just ägarstrukturen för Setra och Södra Wood. Risken finns att alla beslut inte är helt rationella när företagen är direkt eller indirekt medlemsägda. För Setras del är ägarna Mellanskog och Sveaskog också väldigt olika varandra, vilket säkert kan komplicera beslutsfattandet.

LÄS MER: ATL granskar skogsägarsågar

Rörelsemarginalen för årets första nio månader är bättre för Setra än för Södra Wood. Men Setra har ett lägre timmerpris och den skillnad vi ser i vinst är i stort sett skillnaden i timmerpris.

Jag påstår inte att Södra eller Setra inte är medvetna om att de inte lyckas hävda sig särskilt väl inom branschen, inte heller att de inte tar problemen på allvar. Södra har de senaste åren pekat ut att satsningarna i huvudsak ska ske på de tre stora enheterna i Värö, Mönsterås och Långasjö. Setra försöker koncentrera sig geografiskt och har sålt Vimmerby sågverk i Småland och vill sälja Rolfs såg i Kalix.

Men det finns andra satsningar som för en utomstående inte är lika självklara. Jag syftar inte bara på köpet av ett begagnat sågverk från Tyskland när Värö skulle bli stort, eller spretiga satsningar på golv- och listtillverkare. Södra investerar för närvarande drygt 200 miljoner kronor i Långasjö, Värö och Orrefors och Setra meddelade i torsdags att företaget satsar 300 miljoner kronor i ett nytt justerverk med integrerad hyvel i Hasselfors i Närke. Är dessa satsningar de rätta?

Ägare till Södra Wood har de senaste åren också fått vänja sig vid ständiga strategibyten. Ryckigheten har knappast gynnat företagets lönsamhet, och inte heller ökar det förtroendet för ledningen. En smula ödmjukhet inför utmaningen att på allvar vända utvecklingen vore på sin plats.

LÄS MER: Lönsamheten på svenska sågverk

Jag är medveten om att jag har skrivit om det här förut. En läsare ringde till och med vid ett tillfälle och undrade (mycket vänligt) om det är ATL:s främsta uppgift att alltid försöka hitta något negativt att skriva om när det gäller Södra.

Nej, det är inte ATL:s främsta uppgift.

Men av de stora spelarna inom sågverksbranschen är det bara Södra, Setra och Moelven som inte har aktieägare som antingen följer dem kvartalsvis och efterfrågar resultat, eller som jobbar i bolagen dagligen och därmed har personliga drivkrafter att lyckas.

Moelven är norskägt, och därför svårt för svenska skogsägare att påverka. Södra är medlemsägt medan Setra ägs till hälften av Mellanskog och till hälften av statliga Sveaskog. Det finns en möjlighet för svenska skogsägare att påverka utvecklingen i Södra och Setra. Men då måste ägarna börja med att konstatera att 1 respektive 3,5 procent i rörelsemarginal när det är som bäst - det är inte särskilt bra.

LÄS MER: Setra storsatsar i sågverk

LÄS OCKSÅ: Aktivisterna hotar driften

PREMIUM: Svenska furan måste fälla draken