facebooktwittermail d

Låga produktionskostnader parerar prisnedgång

Herning

Rekordlåga priser rubbar inte dansk grisnäring. Branschen har lärt sig att leva med konjunkturens svängningar.

Men det finns utmaningar i produktionen. Att få bukt med zinkanvändningen utan ökad insats av antibiotika är en kritisk punkt.