facebooktwittermail d

Låga mjölkpriser leder till rekordersättning i USA

I augusti betalar jordbruksdepartementet ut runt 95 miljoner kronor till mjölkproducenter.

FOTO: ANN LINDÉN

Pengarna går till de mjölkproducenter som deltar i MPP-Dairy, Margin Protection Program for Dairy, ett sorts försäkringssystem där ersättning aktiveras när den nationella medelmarginalen för skillnaden mellan mjölkpriset och foderkostnaderna faller under en viss nivå i två månader.

Väljer nivå själv

Mjölkproducenterna väljer själva från vilken nivå de vill ha ersättning, skalan går från 4 till 8 dollar. 4-dollarsnivån kostar ingenting, men ovanför betalar bonden en premie. Valet att delta eller inte i programmet görs varje år.

För perioden maj och juni i år aktiveras ersättning för de som valt 6 dollar och över. Totalt betalas 11,2 miljoner dollar ut i augusti, ungefär 95 miljoner kronor. Det är den största månatliga utbetalningen sedan systemet infördes 2014.

Uppmanar till åtgärder

En grupp på 61 kongressledamöter, republikaner och demokrater, har i ett brev uppmanat USA:s jordbruksminister Tom Vilsack att vidta alla möjliga åtgärder för att stötta den inhemska mjölkproduktionen.