facebooktwittermail

Låga maskinkostnader en av vinsterna

Att blanda plöjningsfri odling med bruk av plog, kan vara ett intressant alternativ, menar Axel Lundberg, rådgivare på HIR Skåne.

Gropen. Genomskärningarna som visade jordstrukturen vid olika typer av jordbearbetning rönte stort intresse på Borgeby.
Gropen. Genomskärningarna som visade jordstrukturen vid olika typer av jordbearbetning rönte stort intresse på Borgeby. FOTO: PER ÖSTERMAN

Axel Lundberg visar ett diagram där ett tjugotal gårdars maskinkostnader för plöjningsfri odling (höstvete efter höstraps) redovisas. Skillnaden är enorm. En gård har maskinkostnaden 7 500 kronor per hektar. Medan en annan har 3 500 kronor. Men bäst är en gård på 900 hektar (drygt 3 000 kronor per hektar) som drivs helt med plöjningsfri odling.