facebooktwittermail d

Låga lager hämmade exporten

Låga lager färdiga varor hos sågverken gjorde att exporten föll i början av året, trots hög efterfrågan. Och listpriserna på timmer hänger inte alls med prisutvecklingen på sågat.