facebooktwittermail

Låga lager hämmade exporten

Låga lager färdiga varor hos sågverken gjorde att exporten föll i början av året, trots hög efterfrågan. Och listpriserna på timmer hänger inte alls med prisutvecklingen på sågat.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: ANN LINDÉN

Den svenska exporten av sågade trävaror föll under januari och februari med 16 procent i volym jämfört med motsvarande period i fjol, enligt statistik från Skogsindustrierna. Det kan verka märkligt mot bakgrund av de många rapporterna om galopperande efterfrågan.