facebooktwittermail d

Låga klimatutsläpp från svenskt jordbruk: ”Matexporten bör öka”

Det svenska jordbruket är resurseffektivt och har låg klimatpåverkan ur ett globalt perspektiv. Det visar en ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som anser att Sverige därför bör öka exporten av svensk mat – och bioenergi.