facebooktwittermail d

Låga halter av radioaktivitet i Sverige

På tre platser i Sverige har det uppmätts mycket låga nivåer av jod-131 efter utsläppen från kärnkraftverken i Japan. Halterna är mycket låga och innebär ingen risk för människor och miljö.

Det är vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI:s, mätstationer i Stockholm, Umeå och Kiruna som mycket låga nivåer har uppmätts. Vid de övriga mätstationerna har hittills inga halter uppmätts av jod-131, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten på sin hemsida.

Högst i Stockholm


Högst halter är det i Stockholm, cirka 0,3 millibecquerel per kubikmeter luft. Det kan jämföras med 10 000 becquerel per kvadratmeter som uppmättes på marken i Sverige efter Tjernobylolyckan.

Strålningen är helt försumbar, enligt myndigheten, och mycket lägre än den naturliga bakgrundsstrålningen som vi alltid exponeras för, som exempelvis från berggrunden i Sverige.

Expert


Klas Rosén, radioekolog på SLU, är expert på hur skogs- och jordbruksmark påverkas av radioaktivitet. Han berättar att jod har kort halveringstid, efter åtta dagar har hälften försvunnit.

De halter som nu uppmätts finns ingen som helst anledning att oroa sig över, anser han. Enligt honom bör myndigheterna för att vara på den säkra sidan om några veckor följa upp luftmätningarna med mätningar på marken.

- Det tycker jag, men förmodligen får det här inga som helst konsekvenser för jordbruk och skogsbruk.
Jan Olsson