facebooktwittermail d

Låga grundvattennivåer på många håll i landet

Det är låga grundvattennivåer på många håll i landet, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU). Lägre nederbördsmängder och mindre snöavsmältning än normalt de senaste månaderna ligger bakom.

Det är efter låga nederbördsmängder mycket låga grundvattennivåer på flera håll i landet. Arkivbild.
Det är efter låga nederbördsmängder mycket låga grundvattennivåer på flera håll i landet. Arkivbild. FOTO: HENNING BAGGER/RITZAU/TT

De små vattenmagasinen utgörs främst av privatpersoners egna brunnar och påverkas snabbare. Grundvattennivåer i små magasin som just nu är mycket under det normala återfinns bland annat på Öland och Gotland och utmed stora delar av den småländska och östgötska kusten samt i delar Södermanland.

Det gäller även i sydvästra Skåne samt över ett större område i Mellansverige som sträcker sig från Vänern via Värmland och Dalarna upp till Hälsingland och Medelpad.

– Alla dessa områden har vuxit något sedan förra veckan och normalt ska nivåerna att fortsätta sjunka i södra och mellersta Sverige fram till runt september, säger Bo Thunholm som är statsgeolog på SGU.

Kartor över grundvattennivåer i små magasin, till vänster, respektive stora magasin, till höger. De röda områdena avser grundvattennivåer som är mycket under det normala för årstiden. Blåa områden motsvarar över till mycket över det normala. Kartorna avser den pågående veckan.
Kartor över grundvattennivåer i små magasin, till vänster, respektive stora magasin, till höger. De röda områdena avser grundvattennivåer som är mycket under det normala för årstiden. Blåa områden motsvarar över till mycket över det normala. Kartorna avser den pågående veckan. FOTO: SGU

Viktigt att följa utvecklingen

Han tillägger att den nederbörd som föll i delar av främst Sydsverige under natten mot måndag bara bidrar marginellt till påfyllnaden av de små magasinen.

– Men bevattningsbehovet minskar förstås vid nederbörd och då tär generellt vattenkonsumenterna mindre på grundvattenanvändningen.

Han råder de som befinner sig i områden med nivåer som är mycket under det normala och som har haft problem med sinande brunnar senaste åren att vara försiktiga med sin vattenanvändning. Man ska också noga följa grundvattenutvecklingen och hålla sig informerad, säger han.

– Men om vi får en period med stora nederbördsmängder så kan små magasin fyllas på och nå normalnivåer inom en till två månader.

Bo Thunholm är statsgeolog på SGU och manar till försiktig vattenanvändning i områden med låga grundvattennivåer.
Bo Thunholm är statsgeolog på SGU och manar till försiktig vattenanvändning i områden med låga grundvattennivåer. FOTO: XULIO GONZALEZ/SGU

Snörik vinter hjälper till i Norrbotten

De stora vattenmagasinen, som främst återfinns naturligt i rullstensåsar, reagerar dock väldigt långsamt, enligt Bo Thunholm. Det rör oftast om flera månader innan de återfår normalnivåer.

I flera delar av västra Norrbotten är nivåerna mycket under det normala. Men Bo Thunholm räknar med att de magasinen ska återhämta sig inom ett par veckor tack vare snösmältning, då det var en snörik vinter där.

Andra områden med nivåer mycket under det normala vad gäller stora magasin är Östergötland, norra Småland, Gotland, norra Öland och sydvästra Skåne. Och i de delarna av landet kommer det sannolikt inte att bli någon förbättring under sommaren.

Det har varit små nederbördsmängder i framför allt Östergötland och Skåne under juni.