facebooktwittermail

Låga grundvattennivåer nu ännu lägre

Grundvattennivåerna i små magasin har försämrats ytterligare den senaste veckan. Gotland och nordöstra Skåne är särskilt drabbat. 

Bild på bevattning.
Enligt SGU:s beräkningar kan grundvattennivåerna i de små magasinen på en del håll ligga lägre än normalt i flera månader framöver. Arkivbild. FOTO: ALEXANDER WEIMAR

Förra veckan skrev ATL om hur grundvattennivåerna i landets sydöstra delar, främst i Skåne och på Gotland låg mycket under de normala nivåerna, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU).

I en ny rapport för vecka 29 skriver SGU att situationen har försämrats något för små grundvattenmagasin i de östra delarna av Götaland och Svealand samt i de inre delarna av Norrland.

Kan bli problem framöver

När det gäller de små magasinen, som används till vattenförsörjning för enskilda fastigheter och på mindre orter, sticker delar av Skåne ut med låga nivåer just nu.

– Det blir problem för enskilda lantbrukare som inte har sett över sin bevattningskapacitet om det varma vädret fortsätter som det gjort nu utan nederbörd, säger Stina Andersson på Hushållningssällskapet i Skåne till ATL. 

– Men min uppfattning är att många, framför allt större producenter, har säkrat upp sin bevattningskapacitet genom god planering och anläggning av bevattningsdammar. Det kom som en följd av torkan 2018 – nu har många lantbrukare med i sin planering att vattnet faktiskt kan ta slut, fortsätter hon.

Låga nivåer även på Gotland

När det gäller de små magasinen ligger även Gotland på låga nivåer just nu. Enligt SGU:s beräkningar kan nivåerna vara låga flera månader framöver.

Just nu är det svårt för lantbrukarna att vidta några större åtgärder. Men inför framtiden menar Frida Thomsson vid Hushållningssällskapet på Gotland att det kan löna sig att investera i bevattningsdammar om förutsättningar finns.

– Generellt är det många på Gotland som funderar över att bygga bevattningsdammar, det blir extra tydligt nu. Det kan absolut löna sig när det blir så här torrt, säger hon till ATL.

För de lantbrukare som inte har förutsättningar att anlägga dammar finns andra åtgärder för att öka avkastningen även om det är väldigt torra förhållanden.

– Man ska kunna prioritera om, det kan finnas grödor som inte passar lika bra längre när det blir väldigt torrt. Det gäller även att ha en fungerande växtföljd. På Gotland passar det bra med höstgrödor då de oftast har god vattentillgång från början, säger Frida Thomsson.

LÄS MER: 

Låga grundvattennivåer i södra Sverige

Odlare: ”Värmen blev knäcken för grödorna”