facebooktwittermail d

Låga foderlager besvärligt för lantbrukarna i sydost

Fodersituationen är redan nu ansträngd. 

Att det blir en lyckad foderskörd är extremt viktigt för lantbrukarna på Öland och längs stora delar av ostkusten.

– Årets skörd är avgörande för många, säger Roger Gustavsson, ordförande LRF Sydost.