facebooktwittermail

”Många har det väldigt tufft nu”

Äggproducenterna går back när kostnaderna är högre än inkomsterna. Svenska Äggs nya ord­förande Jan-Olof Bohlin har svårt att se några ljusglimtar för branschen.

Jan-Olof Bohlin har arbetat i olika delar i äggbranschen hela sitt yrkesliv. Han beskriver situationen för svenska äggproducenter som mycket tuff just nu.
Jan-Olof Bohlin har arbetat i olika delar i äggbranschen hela sitt yrkesliv. Han beskriver situationen för svenska äggproducenter som mycket tuff just nu. FOTO: PRIVAT

Äggpriserna är så låga att de inte täcker produktionskostnaderna, varnar flera äggproducenter. Branschen befarar att lantbrukare kan slås ut och att utbudet av svenska ägg blivit för stort.