facebooktwittermail

Lag om mer bondemuskler klubbad

Livsmedelsproducenter ska skyddas från fula köparknep.

Den nya lagen är tänkt att skydda livsmedelsproducenter från köpare som missbrukar sin starkare ställning. FOTO: HANS DAHLGREN

Riksdagen har antagit en lag tänkt att skydda lantbrukare från att utnyttjas av starkare aktörer på livsmedelsmarknaden. Den omfattar alla leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter, och alla köpare med en årsomsättning över två miljoner euro.

Från och med  den 1 november i år måste köpare betala fakturor inom 30 dagar och får inte annullera en order med kortare varsel än 30 dagar. De får inte heller ensidigt ändra i vissa avtalsvillkor, eller vägra ge skriftlig bekräftelse på vilka villkor som gäller.

Riksdagen antog regeringens förslag men lade till ett tillkännagivande om att konsekvenserna av den nya lagen ska utvärderas efter två och fyra år.